Toegelaten materialen

De norm NBN D51-003 bepaalt de algemene technische eisen en de eisen inzake veiligheid die van toepassing zijn op nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen gevoed door aardgas waarvan de hoogste werkdruk 100 mbar bedraagt en waarvan de nominale diameter van de leidingen kleiner of gelijk is dan DN50. Deze leidingen zijn ofwel binnen een gebouw geplaatst, ofwel bovengronds buiten een gebouw geplaatst of ingegraven.

De norm NBN D 51-003 legt o.a. vast dat elk element van de binneninstallatie (de leidingen, de hulpstukken en de verbindingen, de stopkraan inbegrepen) binnen een gebouw bestand moet zijn tegen hoge temperaturen (RHT "Résistant Haute Temperature").

Het kwaliteitslabel AGB-BGV geeft aan dat een onderdeel aan deze vereiste voldoet. Het testlabo van Gas.be is uitgerust om materialen te testen op hun weerstand tegen hoge temperatuur (RHT).

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van accessoires die door Gas.be goedgekeurd zijn.

Toegelaten materialen binnen een gebouw
Materiaal
Versie
06/07/2018
30/03/2015
18/06/2013
21/08/2019
14/06/2013
31/03/2015
14/06/2013
07/06/2018
PLT-buissysteem 05/07/2019

Het PLT-buissysteem dat in België mag worden gebruikt, moet voldoen aan de productnorm NBN EN 15266, de voorschriften in NBN D 51-003 Addendum 1, Bijlage I van dit Addendum én het PLT-Handboek (PLT Manuel (Franstalige versie) - PLT Handbuch (Duitse versie)).

Toegelaten materialen buiten een gebouw

Buiten een gebouw is deze RHT vereiste niet van toepassing. Buizen en toebehoren in PE zijn dan bijvoorbeeld toegelaten, maar enkel voor de ingegraven gedeelten buiten het gebouw. 

PE buizen moeten voldoen aan de norm NBN EN 1555-2. De PE hulpstukken en kranen moeten respectievelijk voldoen aan de normen NBN EN 1555-3 en NBN EN 1555-4.

Op de website van Synergrid vindt u de lijsten van erkende anticorrosiesystemen en rondschrapers voor PE buizen.