Melding van niet-conformiteit

 

Het is de taak van Gas.be te waken over het hoge niveau van deskundigheid van de Cerga-installateurs. Indien uw gasinstallatie (*) niet conform aan de geldende installatienormen door uw Cerga-installateur werd uitgevoerd, kan u in dat geval dit meldingsformulier invullen en terugsturen via mail naar cerga@cerga.be of per post naar Gas.be - Dienst Cerga - Masuiplein 15 - 1000 Brussel. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen we u zo veel mogelijk details mee te sturen, zoals facturen, foto's, conformiteitsattest artikel 48 of correspondentie met de installateur betreffende het probleem  

We bevestigen binnen de week de ontvangst van elke melding en zullen u binnen de 20 werkdagen een inhoudelijke reactie geven. Mocht het toch langer duren, dan houden wij u tussentijds op de hoogte van de voortgang van het dossier.

Dit document is niet opgesteld met als oogmerk juridisch advies te verlenen, maar wel te waken over de kwaliteit van werken uitgevoerd door de Cerga-installateur. Eventuele sancties/maatregelen kunnen dan ook enkel betrekking hebben binnen het kader van het Cerga-label.  

(*) Enkel meldingen met betrekking tot de plaatsing van de gasleiding/-toestel worden behandeld.