Jaarlijkse verlenging

Elk jaar moet u als Cerga-installateur uw Cerga-nummer verlengen. Voor de klant is dit de garantie dat u op de hoogte bent van de laatste evoluties en dat uw installaties jaar na jaar goed en conform zijn bevonden door een onafhankelijk controleorganisme.

Hoe uw Cerga-label verlengen?

Voor de verlenging van uw Cerga-label in 2018 ontvangt u in juni een schrijven waarin de voorwaarden voor de verlenging worden toegelicht. De verlenging van het Cerga-label is gebonden aan volgende voorwaarden:

  1. De jaarlijkse bijdrage betalen.  
  2. In 2018 moet er geen bijscholing gevolgd te worden, omdat er geen wijzigingen zijn met betrekking tot de geldende installatienormen.
  3. Een lijst van gerealiseerde aardgaswerken opsturen voor steekproefcontrole(s) door een erkend controleorganisme. Wij vragen u hiervoor uw klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. U kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor aardgasinstallatie) gebruiken.
  4. Indien u ook in het bezit bent van het Cerga-label voor propaangas, moet u ons tevens een lijst van gerealiseerde propaangaswerken bezorgen. Wij vragen u hiervoor uw klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. U kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor propaangasinstallatie) gebruiken.

Intrekking van uw Cerga-nummer

Gas.be zal uw Cerga-nummer intrekken in de volgende gevallen:

  • u voldoet niet aan de voorwaarden voor verlenging
  • er werden zware non-conformiteiten vastgesteld bij de steekproefcontrole, waarop u niet de gepaste maatregelen heeft genomen.