Specifieke opleiding propaan

Het Cerga-label bestaat ook voor propaangas. Om het Cerga-label van propaangasinstallateur te krijgen, moet de specifieke opleiding propaangas gevolgd worden. Gas.be werkt hiervoor nauw samen met Febupro, de Federatie Butaan en Propaan.

Praktische informatie

U kan de specifieke opleiding propaangas volgen  in een erkend opleidingscentrum. De opleiding duurt 8 uur en bestaat uit 7 lesuren en 1 uur evaluatie. Kost van de opleiding bedraagt 140 €, te betalen aan het opleidingscentrum. 

Zoek een opleiding in de kalender of contacteer een opleidingscentrum in uw buurt.

Inhoud van de cursus

Het is van groot belang dat u eerst de basisopleiding "Cerga-professionele gasinstallateur" (52 uur) gevolgd heeft vooraleer deze opleiding aan te vatten. De opleiding behandelt immers de verschillen tussen de norm NBN D 51-006 "Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van de verbruikstoestellen - algemene bepalingen" en de norm NBN D 51-003 "Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen".

Evaluatie

De evaluatie aan het einde van de opleiding omvat een mulitple choice vragenlijst met 20 vragen, die in 30 minuten moet opgelost worden.. Deze evaluatie wordt uitgevoerd als een "open boek examen", dit wil zeggen dat de cursist tijdens de evaluatie over de syllabus en de eventueel aangekochte handleiding mogen beschikken.

De puntentelling gebeurt als volgt:

  • goed antwoord : +1
  • geen antwoord :  0 
  • fout antwoord :   -1

De kandidaat is geslaagd wanneer hij minstens 12/20 behaald heeft op de evaluatie. Hij zal dan het ceritifaat van de basisopleiding ontvangen, waarna het Cerga-nummer kan aangevraagd worden.

Als de cursist tussen 10 en 12 op 20 scoort op de evaluatie zal de cursist mogen deelnemen aan een mondelinge evaluatie, waarna de jury alsnog kan beslissen of de kandidaat geslaagd is of niet.

Herexamen

Wanneer de kandidaat een score van minder dan 10/20 behaalt of wanneer de kandidaat niet geslaagd is na de mondelinge evaluatie dan mag hij of zij zich gratis aanmelden voor een éénmalig herexamen.