Cerga-opleiding "Gasmonteur"

Om geregistreerd te worden als gasmonteur bij een door Cerga-erkend installatiebedrijf moet u de Cerga-opleiding "Gasmonteur" van 16 uur met succes gevolgd hebben in een erkend opleidingscentrum.

Praktische informatie

 • 15 lesuren plus een evaluatie (1 uur).
 • De kostprijs van de opleiding inclusief handboek bedraagt 200 euro.
 • Zoek een opleiding in de kalender of contacteer een opleidingscentrum in uw buurt.
 • In-company trainingen zijn mogelijk. Voor alle voorwaarden en afspraken hieromtrent, neemt u best contact op met het opleidingscentrum. 

Inhoud van de cursus

De opleiding spitst zich voornamelijk toe op de veilige en gasdichte plaatsing van gastoestellen tot 70 kW en de veilige en gasdichte aanleg van leidingen tot een maximale nominale diameter van DN 50 en een druk tot 100 mbar.

De volgende hoofdstukkenkomen aan bod:

 • werken met aardgas
 • materialen en verbindingswijzen voor gasleidingen
 • plaatsen van gasleidingen
 • Gastoestellen
 • Toevoer van verbrandingslucht voor gastoestellen type A en B
 • Afvoer van rookgassen van gastoestellen type A en B
 • Afvoer van condenswater

Evaluatie

De evaluatie na de opleiding bestaat uit een vragenlijst met 20 vragen. De evaluatie wordt uitgevoerd als een "open boek examen". De kandidaat-gasmonteur mag bij dit examen gebruik maken van het handboek "Gasmonteur". Dit handboek ontvangt hij bij aanvang van d eopleiding en dient als leidraad doorheen de opleiding.

De puntentelling gebeurt als volgt:

 • goed antwoord : +1
 • geen antwoord :  0 
 • fout antwoord :   -0.5

De kandidaat is geslaagd wanneer hij minstens 12/20 behaald heeft op de evaluatie. Hij zal dan een certififaat van de opleiding ontvangen.

Herexamen

Wanneer de kandidaat niet geslaagd is, heeft hij eenmalig het recht op een gratis herexamen.

Hoe kan u deelnemen?

Zoek een opleiding in de kalender of contacteer een opleidingscentrum in uw buurt.