Nieuws en magazines

Nieuwsberichten

Publicatie derde versie NBN D 51-006

Op 27 maart 2017 werd de derde versie van de norm NBN D 51-006 voor butaan- en propaangas bekrachtigd dor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de inhoud van deze versie vanaf dat ogenblik moet toegepast worden. De nieuwe titel van deze norm is "Gasleidingen voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk van 5 bar - Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen - Algemene technische en veiligheidsvoorschriften.

KVBG-ARGB wordt Gas.be

De KVBG, Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (ARGB in het Frans), wordt voortaan Gas.be. De federatie, die de aardgastransport- en distributienetbeheerders verenigt, heeft sinds meer dan een eeuw een hoofdrol gespeeld in de technische en normatieve ontwikkeling van de gasnijverheid in België maar ook in de promotie van aardgas bij het groot publiek en de politieke en economische wereld.

1-daagse opleiding voor het uitvoeren van PE-lasverbindingen binnen het toepassingsgebied van de norm NBN D 51-003 (t.e.m. DN50)

Het VCL heeft een nieuwe datum vastgelegd voor de opleiding PE-electrolassen > 63 mm op 9 november 2016.

De norm NBN D 51-003 laat PE-buizen toe voor de ingegraven gedeelten van een aardgasbinneninstallatie buiten of onder een gebouw. De PE-buizen worden verbonden met elektrolasverbindingen of mechanische koppelingen.

Voor het elektrolassen moet de uitvoerder een opleiding gevolgd hebben en over een geldig laspasporrt beschikken. Zo'n PE-laspaspoort dient ook jaarlijks verlengd te worden.

Het opleidingscentrum VCL biedt een ééndaagse opleiding aan, waarbij u leert om correct om te gaan met PE-buizen en waarbij u de goedgekeurde apparatuur en werkwijze leert kennen voor het lassen van PE-buizen voor aardgastoepassingen. De opleiding eindigt met een theoretische en praktische certificatieproef conform NBN T42-011. Indien geslaagd ontvangt u een geldig laspaspoort voor het maken van PE-elektrolasverbindingen met een diameter tot en met DN50.

Alle informatie betreffende deze 1-daagse opleiding kan u verkrijgen bij het VCL op 02/520 56 58 of via mail naar info@v-c-l.be.