Over Gas.be

Gas.be

Gas.be is de Vereniging van Belgische transport- en distributienetbeheerders van aardgas. Zij heeft 4 missies:

  • Waken over de veiligheid en de goede werking van in België gecommercialiseerde aardgasinstallaties
  • De troeven van aardgas als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron beter bekend maken bij zowel de particuliere verbruiker, ondernemingen als politieke en economische beleidsmakers
  • De belangen en standpunten van zijn leden verdedigen bij de verschillende overheden
  • zich als het aardgasplatform en expertcentrum in België ontplooien

Gas.be en de veiligheid van aardgas

  • Erkenning van Cerga-installateurs
  • Keuringslaboratorium met wereldfaam
  • Acties rond rationeel energiegebruik (REG)
  • Gasanalyse

Meer info over ons laboratorium.

Samenwerking met overheden en gasoperatoren

In samenwerking met de gasoperatoren staat Gas.be ook in voor de promotie van het imago van aardgas via de verschillende media, deelname aan beurzen, brochures, ...  

Onze leden

Gas.be verenigt twee soorten leden: werkende leden en toegetreden leden.

Rationeel energiegebruik en Premies

De gassector was één van de eerste industrietakken die Rationeel Energiegebruik (REG) promootte bij al zijn gebruikers. Onder meer door de creatie van kwaliteitslabels voor toestellen zoals HR+ en HR TOP en door het toekennen van eigen premies.