image

Ik wil Cerga-installateur worden

Neem vandaag nog de beslissing:

image

Opleiding en bijscholing

De basisopleiding Cerga, de Cerga-opleiding "Gasmonteur", de specifieke opleiding voor propaangas of de permanente bijscholingen. Cerga zorgt al meer dan 15 jaar voor kwalitatieve opleidingen voor vakmensen en doet dit in samenwerking met meer dan 20 erkende opleidingscentra

Overzicht van alle opleidingen

Waarom Cerga.news lezen

Cerga.news lezen biedt u niets dan voordelen

 • blijf op de hoogte van de laatste normering
 • nieuwe ontwikkelingen
 • actuele informatie
Lees hier alle edities van Cerga.news

Vervangpremie voor oude gastoestellen

Met de nieuwe vervangpremie voor gastoestellen, ouder dan 1985, kunnen uw klanten van een vervangingspremie genieten.

De premie bedraagt 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warmeluchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW).

Voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan is er een premie van 200 euro en voor een nieuw toestel op aardgas voor individuele ruimteverwarming (bv. kachel, convector of inbouwhaard) is er een premie van 150 euro.

Alle informatie omtrent deze premie en de procedure tot aanvraag vindt u op https://premie.gas.be.

Het belang van de dichtheidsproef

Na werken aan de nieuwe binneninstallatie moet u ALTIJD een dichtheidsproef uitvoeren. Enkel dan bent u zeker dat de installatie gasdicht is en geen gaslek achter laat.

Een steeds weerkerend probleem waarvoor wij uw aandacht vragen is het opblazen van gasmeters tijdens de dichtheidsproef. Dit veroorzaakt heel wat narigheid aan de gebruiker, aan de netbeheerder en aan u als installateur. Voer de dichtheidsproef dus telkens grondig en correct uit, want alleen dan vermijd je gevaarlijke situaties! Zo doe je het goed:

 • Open de stopkranen van al de aangesloten verbruikstoestellen alsook alle aanwezige sectioneerkranen. Leidingen waar voorlopig geen toestellen worden op aangesloten moeten afgesloten worden met een metalen dop of stop. Alle toestellen moeten uitgeschakeld zijn. Op deze manier zal de dichtheid van zowel de binnenleiding als de aansluitleiding gecontroleerd worden.
 • Gebruik als tesmedium enkel lucht of een inert gas (bv. stikstof)
 • Alvorens de proef uit te voeren moet de gasmeterkraan worden gesloten. Doet u dit niet, dan kan er via deze kraan lucht of stikstof in de distributieleiding van de netbeheerder terecht komen. Dit is gevaarlijk en moet absoluut vermeden worden.
 • Gebruik een manometer die voldoende nauwkeurig meet. Zo merkt u een drukdaling vlugger op dan met een minder nauwkeurige manometer.
 • Voer een nulstandcontrole van de manometer uit.
 • Zet de installatie via het T-stuk of drukmeetpunt op een druk van 150 mbar. Het is een veel voorkomend misverstand te denken dat een hogere druk beter zou zijn. Veel messing kranen en de gasblok van het gastoestel verdragen deze hogere druk druk niet en worden erdoor beschadigd. De gasmeter zal uit elkaar Vliegen.
 • Wacht minstens 10 minuten en check daarna op de manometer gedurende minstens 10 minuten of de druk behouden blijft. Er mag geen drukverlies worden gemeten. Controleer daarnaast alle verbindingen door deze af te zepen met een schuimend product. Er mogen geen bellen ontstaan.
 • Meld op het testverslag dat de dichtheidsproef werd uitgevoerd op een druk van 150 mbar.
 • Breng daarna eventuele corrosiebescherming aan.

Uitbreidingen op bestaande lagedruk installaties worden beschouwd als een nieuw gedeelte van de installatie en moeten eveneens worden getest op 150 mbar. Het is daarom noodzakelijk een sectioneerkraan gevolgd door een T-stuk te plaatsen aan het begin van de uitbreiding. Door het sluiten van de sectioneerkraan is het mogelijk om de dichtheid van dit nieuwe gedeelte te testen. Net zoals voor nieuwe installaties moet de uitbreiding lekdicht zijn. Er mag geen drukverlies worden gemeten en er mogen geen bellen ontstaan.

NOOT: De dichtheid van de aansluiting tussen de bestaande installatie en de sectioneerkraan wordt nagegaan door afzepen bij werkdruk.